december 2016

maandag 3 april 2017

Texel is een veilige gemeente

De ontwikkeling van het aantal verkeersdoden zegt iets over de veiligheid in ons land. Maar hoe veilig is uw gemeente nu eigenlijk? In een grote gemeente zullen meer ongevallen gebeuren dan in een kleine gemeente; er zijn immers meer inwoners en er is meer verkeer. Maar voor afzonderlijke inwoners kan de kans op een ongeval in beide gemeenten best gelijk zijn.


We hebben het dan over het risico: doden per afgelegde afstand. Om gemeenten goed te kunnen vergelijken zouden we het liefste de in die gemeente afgelegde afstand kennen, om zodoende het risico te kunnen bepalen. Vaak is de afgelegde afstand niet bekend, en dan wordt ook wel het inwonertal of de weglengte gebruikt. Als alleen de afgelegde afstand met auto’s bekend is, kan ook dit gegeven worden gebruikt. Hier worden alle drie deze alternatieven getoond:
  • Aantal slachtoffers per inwoner
  • Aantal slachtoffers per weglengte
  • Aantal slachtoffers per afgelegde afstand van (vracht-)auto’s

In theorie geeft deze laatste indicator het beste beeld van de veiligheid in een gemeente. In een gemeente met relatief veel doorgaand verkeer, veel bezoekers verkeer en/of een groot aandeel autogebruik loopt een verkeersdeelnemer een groter risico te verongelukken dan in een slaapgemeente zonder doorgaand verkeer. Deze indicator is echter minder nauwkeurig dan de eerste twee genoemde indicatoren, omdat afgelegde afstand niet zo exact kan worden vastgesteld als het aantal inwoners of de weglengte. De afgelegde afstand wordt deels ‘gemeten’ (gemeten voertuigintensiteit x lengte wegvak) en deels berekend op grond van onder andere verkeerstellingen, inwonertallen, arbeidsplaatsen, snelheden, routes, vervoerwijze keuzen en floating car data. De berekening bevat onvermijdelijk onnauwkeurigheden. Ook wordt alleen naar de afgelegde afstand van auto´s gekeken, terwijl in werkelijkheid ook de afstand met andere vervoerwijzen (met name de fiets of lopend) belangrijk is. En het kan zijn dat op drukke wegen weinig ongevallen gebeuren en andersom; er wordt alleen naar de totalen in een gemeente gekeken. Per gemeente wordt het totaal aantal slachtoffers op het onderliggende wegennet vergeleken met de totale afgelegde afstand op het onderliggende wegennet.

Hoe het risico te interpreteren?

Hieronder laten we het aantal slachtoffers per inwoner (links) naast het aantal slachtoffers per afgelegde afstand op het onderliggende wegennet (rechts) zien.
In de gemeente Texel vallen weinig slachtoffers per inwoner. Ook per afgelegde afstand is de score laag. Texel lijkt op basis van deze indicatoren een veilige gemeente. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar het noordoosten van Flevoland en de Noordoostpolder, dan zien we dat deze regio slechter scoort per inwoner dan per afgelegde afstand. Zijn er in deze gemeente relatief veel bezoekers? Of doorgaand verkeer? Of gebruiken mensen relatief veel de auto? De score op de verschillende indicatoren geven apart en in combinatie een indicatie van het risico in een gemeente ten opzichte van andere gemeenten. Voor het vinden van oorzaken zal altijd verder onderzoek nodig zijn. Een handige start van deze zoektocht is het dashboard verkeersveiligheid.Wie is aan zet, de gemeente of de provincie?
Een verfijning van het risico per afgelegde afstand is de opsplitsing in wegbeheerder. Een groot deel van het onderliggende wegennet is in beheer bij gemeenten. Echter ook de provincie en het waterschap beheren wegen in gemeenten. Hieronder worden de risico’s getoond op gemeentelijke wegen en op provinciale wegen. Bij veel gemeenten is voor het gemeentelijke en provinciale wegennet een vergelijkbaar risico berekend. Zo is het risico in grote delen van de Randstad laag, zowel op gemeentelijke als provinciale wegen. Maar er zijn ook duidelijke verschillen. In het noorden van het land vallen relatief veel slachtoffers op gemeentelijke wegen. In het zuiden, in gemeenten als Willemstad/Klundert, Best/ Son/Sint Oedenrode, Eijsden/Gronsveld is het berekende risico hoog op provinciale wegen.


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen